Inscripció acte lliurament Premis EMAS Catalunya 2018 + MARKETPLACE

requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
Als efectes de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades subministrades en aquest qüestionari passaran a formar part d’un fitxer propietat del Club EMAS amb la finalitat de gestionar la petició del sol·licitant i d’informar periòdicament de les activitats portades a terme per l’associació així com d’aquells temes que considerem poden ser del vostre interès. Tanmateix, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les vostres dades personals davant del Club EMAS mitjançant el correu electrònic protecciodades@clubemas.cat o per correu postal a c/Aragó, 208-210, Àtic 1ª 08011 Barcelona.
requerit
Autoritzo a Club EMAS a la presa d’imatges i gravacions meves en relació a l'acte de Marketplace i Lliurament de Premis EMAS Catalunya per il·lustrar materials de difusió d’aquest acte a tercers. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (TV, premsa, Internet, mitjans externs, material promocional, publicitat, xarxes socials i d’altres que Club EMAS pugui considerar d’interès pels seus objectius). La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de Club EMAS. Aquesta autorització és completament gratuïta, i em comprometo a no reclamar cap compensació, pagament, i/o indemnització a canvi del permís acordat amb Club EMAS per a la utilització de la meva imatge o de la persona u organització a qui represento.
requerit
Control Antispam


Comparteix