La implantació de Sistemes de Gestió Ambiental

Aquest curs està adreçat als professionals i als tècnics que a l’empresa es dediquen al disseny i a la implementació de sistemes de gestió ambiental.

La norma ISO 14001 s’ha revisat, i al 2018 finalitza el període de transició per adaptar-se a la nova versió. És una oportunitat per conèixer les novetats aportades i adoptar un enfocament més pràctic i orientat als resultats en la implantació dels sistemes de gestió ambiental. El curs pot ser una oportunitat per revisar i innovar la pròpia gestió ambiental – en empreses que ja tinguin implantat un sistema – o per iniciar el procés per a aquelles que encara no l’hagin posat en marxa.

El curs adoptarà com a referència tant la nova versió de la norma ISO 14001 com el Reglament EMAS per tal que els participants en coneguin les diferències i els punts en comú i tinguin els elements per valorar el tipus de sistema de gestió ambiental que creuen convenient implantar en la seva organització.

Si vols conèixer la propera edició d'aquesta formació consulta l'apartat Agenda o contacta amb nosatres mitjançant el formulari de contacte d'aquesta web 


El curs està dissenyat per aportar una visió eminent pràctica dels sistemes de gestió ambiental i preveu exercicis pràctics en tots els mòduls amb l’objectiu de que els participants, un cop acabat el programa de formació, hagin treballat i coneguin exemples pràctics de cadascuna de les eines del sistema de gestió.

La programació del curs permetrà, a més, deixar un temps d’assimilació entre sessió i sessió de formació per tal de que els participants puguin plantejar dubtes i treballar en la implantació del propi sistema.

Si vols conèixer la propera edició d'aquesta formació consulta l'apartat Agenda o contacta amb nosatres mitjançant el formulari de contacte d'aquesta web 

Comparteix