EMAS & RSC 2010

El projecte EMAS & RSC de l'any 2010 va continuar en la mateixa línia de l'any 2009 en l'estudi dels punts entre EMAS i la Responsabilitat Social Corporativa. En aquesta edició del projecte es va avançar en aquesta integració i en les diferents formes de treball per aconsegir-ho:

  • Estratègies de comunicació amb els interlocutors
  • L'entrevista de satisfacció laboral: una eina per al diàleg amb els interlocutors
  • Introducció a les directrius GRI
  • Conceptes i passos de la moderació de grups
  • Cap a on anem? El govern corporatiu
  • Mesures RSC adoptades des de 2009 per les organitzacions del projecte.
Amb el suport de: