Notícies

Titular notícies

2ª EDICIÓ CURS GESTIÓ PRÀCTICA DELS RESIDUS INDUSTRIALS

Divendres 5 Juny 2015

El Club porta a terme la 2ª edició del curs de gestió pràctica dels residus industrials (Aspectes operatius i requisits legals pel productor de residus) amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya.
Aquest curs el Club el porta a terme per a empreses ubicades a Catalunya que generin residus industrials i que tinguin la necessitat de formar el propi personal en la gestió dels residus i per a tècnics ambientals que vulguin incrementar el seu coneixement en matèria de residus industrials.

AHIR VA TENIR LLOC LA 2ª EDICIÓ DEL CURS DE GESTIÓ PRÀCTICA DELS RESIDUS INDUSTRIALS
Aspectes operatius i requisits legals pel productor de residus

La gestió dels residus suposa per a les empreses el desenvolupament de diverses tasques que deriven de l’aplicació de la legislació vigent en matèria de residus a nivell europeu, estatal, autonòmic i local. Aquestes tasques són de tipus tant operatiu com administratiu i, a la pràctica, ambdós àmbits s’han de saber conjugar amb d’altres necessitats de l’empresa com poden ser: la reducció de costos, l’optimització dels recursos, l’agilitat en els processos operatius interns, les exigències en matèria de seguretat i salut laboral, la gestió ambiental general de l’empresa, etc.
Per assegurar una correcta gestió dels residus i l’activació de processos de millora que estiguin orientats al compliment legal, a l’eficiència en els recursos i a la reducció dels riscos i dels costos, és necessari que les persones designades per l’empresa com a responsables de la gestió dels residus disposin de coneixement, eines i recursos necessaris.
Amb aquesta iniciativa, el Club EMAS vol donar suport a les empreses per tal de facilitar les tasques relacionades amb la gestió dels residus i millorar tant les pràctiques de gestió diàries com les activitats relacionades amb els tràmits i les gestions administratives que el marc jurídic actual imposa a les empreses. 

A qui va adreçada aquesta formació
Aquesta formació està adreçada a Empreses ubicades a Catalunya que generin residus industrials i que tinguin la necessitat de formar el propi personal en la gestió dels residus i a Tècnics ambientals que vulguin incrementar el seu coneixement en matèria de residus industrials.

Equip docent
Aquesta iniciativa de formació es porta a terme pel Club EMAS i rep la col·laboració de l’equip tècnic de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que participa com a part del personal docent. És per tant, una gran oportunitat per intercanviar coneixement i punts de vista entre dues de les parts implicades en el procés de gestió dels residus.


Objectius
Oferir suport didàctic i formació al personal de les empreses que requereixin formació sobre gestió de residus industrials, promoure el creixement intern dels recursos humans de l’empresa i la capitalització de coneixement,  afavorir l’autonomia de l’empresa en la realització dels tràmits relacionats amb la gestió dels residus industrials i estimular l’intercanvi d’experiències i de coneixement entre les empreses i l’administració competent en matèria de residus.

Formació impartida pel tècnics del Club EMAS amb la col·laboració dels tècnics de l'ARC (QUALITAT ASEGURADA)

Organitza:


Amb la col·laboració:
Més, sobre...: curs residus , formació , club emas , emas
Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies

Comparteix