Cafè Networking Natura

requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
requerit
 El Club EMAS es reserva el dret d’anular la sessió sinó hi ha un mínim 
d’inscripcions a la mateixa comunicant-lo adequadament als inscrits prèviament
Als efectes de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem que les dades subministrades en aquest formulari passaran a formar part d’un fitxer propietat del Club EMAS amb la finalitat de gestionar la petició del sol·licitant en relació a la jornada de referència. Tanmateix, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les vostres dades personals davant del Club EMAS mitjançant el correu electrònic protecciodades@clubemas.cat o per correu postal a c/Aragó, 208-210, Àtic 1ª, 08011 Barcelona.
requerit
Per una correcta gestió d'aquesta jornada, només en versió virtual, la sessió i/o sessions podran ser gravades. La gravació i/o gravacions tenen l'objectiu de certificar i donar fe de la realització de la sessió i/o sessions i fer difusió de la mateixa/es en el marc del projecte corresponent. L'arxiu passarà a formar part d’un fitxer propietat del Club EMAS amb la finalitat de gestionar possibles inspeccions d'organismes externs de control i portar a terme la difusió de l'actuació en el marc del projecte que li apliqui i no s'utilitzarà per cap altre ús.
requerit

Comparteix