Els Trofeus del 2012

L'edició dels Premis EMAS Catalunya 2012, al igual que en totes les seves edicions anteriors, té per objectiu lliurar als guardonats uns trofeus realitzats amb cristeris de reaprofitament i reciclatge de materials. En l'edició 2012 es va voler anar un pas més enllà ja que es va  incidir també en el disseny dels mateixos i en les empreses que els van fer possibles.

El trofeu estava realitzat a partir d’un residu de l'empresa SIEMENS, fàbrica de Cornellà i dissenyat per l'estudi de disseny LA PAGE Original. Aquestes dues emnpreses estan registrades en EMAS.

Així mateix, al cartell dels guardons amb la imatge dels premis també se li va voler donar un segon ús i es va fer un disseny que un cop plegat, es convertia en una bossa per transportar els trofeus lliurats.

La idea va ser que Reutilitzar és tornar a donar ús a un producte que, d’una altra manera, es convertiria en un residu. Per tant, si un disseny té un doble ús, la seva petjada ecològica fàcilment pot reduir-se a la meitat.
 

Trofeus 2012

Cartell, que un cop plegat, es convertia en la bossa de transport dels trofeus.

 

 

 

Procés de reutilització del cartell a la bossa dels trofeus
teatralitzat pel Pere Renom, conductor de l'acte
 

Trofeus creats per:Amb la col·laboració de: