Guanyador/a sorteig bicicleta projecte EMAS X un bon clima

El 29 d’abril del 2011, tal com s’havia anunciat, s’ha celebrat el sorteig d’una bicicleta urbana plegable valorada en prop de 300 € (vegeu bases del sorteig).

L’objectiu del sorteig, ha estat el d’incentivar la participació dels treballadors i treballadores adherides al Club EMAS a respondre els qüestionaris sobre la seva mobilitat laboral.

Per a la celebració del sorteig, s’ha seguit la següent metodologia:

1. S’ha inclòs el número de telèfon o correu electrònic de contacte en un full excel dels 1415 participants, excloent aquells que, de forma voluntària, han renunciat a participar del sorteig.
2. S’ha ordenat aquestes dades de contacte per ordre de menor a major amb l’únic objectiu de barrejar la mostra de forma aleatòria.
3. A cada registre se li ha assignat un número correlatiu de l’1 al 1415.
4. S’ha escolit un número de forma aleatòria, Per assegurar la imparcialitat de l’atzar, hem utilitzat l’aplicació per a iPhone “Random Master” (vegeu video més avall).
5. S’ha contactat amb el registre que coincideix amb el número assignat.

I el guanyador/a ha estat:

Margarida Artola, treballadora de SECE, S.A., empresa sòcia del Club EMAS.

Gràcies a tots els que heu participat.

Vídeo del sorteig